Դիմորդին /

Ծրագրերի վերջնարդյունքներ

"Ֆիզիկական Կուլտուրա և սպորտ" (մանկավարժ ուսուցիչ)

 

"Ֆիզիկական Կուլտուրա և սպորտ" (սպորտային մանկավարժ)

 

"Ֆիզիկական Կուլտուրա և սպորտ" (մանկավարժ մագիստրոս)

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53