Ուսումնական բաժին /

Ստորաբաժանումներ

 • ՀՀ ԿԳ նախարարության հարցաթերթիկի համապատասխան փաստաթղթերի նախապատրաստում և կարգավորում:
 • Առկա ֆակուլտետների և հեռակա բաժնի ուսումնական պլանների պատրաստում, վերանայում և կարգավորում:
 • Ուսումնական պլան-գրաֆիկների նախապատրաստում:
 • Ուսումնական խմբերի կոմպլեկտավորում, տեղաշարժ և կարգավորում:
 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի բեռնվածության պլանավորում, հաշվառում:
 • Դասացուցակների կազմում:
 • Քննաշրջանների, միջանկյալ քննությունների պլանավորում և և կազմակերպում:
 • Ուսումնական տարվա համար ամբիոնների ապահովում մատյաններով, անհրաժեշտ փաստաթղթերով, բլանկներով:
 • Վիճակագրական 3-ԳՄ աղյուսակի լրացում:
ASIPC

Գոհար Հայրապետյան

  Ծննդյան տարեթիվ` 01.04.1954
  Հեռ. ` +374 10 553310
  Էլ. Փոստ` gohar.hayrapetyan@yandex.ru
Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա

Կրթությունը

 • 1992-1996` Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
  Որակավորում - Ինժեներ-մեխանիկ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 2016-մինչ այժմ` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Ուսումնական բաժնի վարիչ
 • 2003-2016` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Ուսումնական մասի վիճակագիր
 • 1999 - 2003` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Լաբորանտ
ASIPC

Մարիա Ռոմանի Կովալյովա

11.05.1955

Վիճակագիր

ASIPC

Նաիրա Ռոմանի Ասցատրյան

04.11.1973

Վիճակագիր

 • ՀՀ ԿԳ նախարարության հարցաթերթիկի համապատասխան փաստաթղթերի նախապատրաստում և կարգավորում:
 • Առկա ֆակուլտետների և հեռակա բաժնի ուսումնական պլանների պատրաստում, վերանայում և կարգավորում:
 • Ուսումնական պլան-գրաֆիկների նախապատրաստում:
 • Ուսումնական խմբերի կոմպլեկտավորում, տեղաշարժ և կարգավորում:
 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի բեռնվածության պլանավորում, հաշվառում:
 • Դասացուցակների կազմում:
 • Քննաշրջանների, միջանկյալ քննությունների պլանավորում և և կազմակերպում:
 • Ուսումնական տարվա համար ամբիոնների ապահովում մատյաններով, անհրաժեշտ փաստաթղթերով, բլանկներով:
 • Վիճակագրական 3-ԳՄ աղյուսակի լրացում: