Կառուցվածք /

Ռեկտորատ

ՀՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է:

ՀՖԿՍՊԻ-ի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատը, սահմանված կանոնակարգով, իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է ինստիտուտի գործունեության բոլոր ոլորտների և ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքին վերաբերող հարցերը:

ՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը կազմված է 17 անդամից, որի կազմը հաստատում է ռեկտորը։

ASIPC

Ազգանուն Անուն Պաշտոն
Առաքելյան Վահրամ ռեկտոր, պրոֆեսոր
Գրիգորյան Արամ ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Ղանթարչյան Էդուարդ վարչատնտեսական հարցերով պրոռեկտոր
Ասատրյան Մարինե գիտական քարտուղար, դոցենտ
Հայրապետյան Գոհար ուսումնական մասի վարիչ
Ստեփանյան Արտակ ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ
Սարգսյան Գագիկ սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ
Բաբայան Կոլյա հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ, պրոֆեսոր
Գյոզալյան Արայիկ ԿՀՈԱ բաժնի վարիչ, դոցենտ
Աբելյան Վարդգես մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ, դոցենտ
Ղազարյան Ֆրունզ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների հարցերով խորհրդատու
Սարգսյան Գոհար իրավախորհրդատու
Գրիգորյան Անահիտ գլխավոր հաշվապահ
Անդիկյան Անդրանիկ արհկոմի նախագահ
Հակոբյան Էմմա մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ
Նուշիկյան Անժելա միջազգային և գիտատեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար
Բարբարյան Մեսրոբ պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի պետ
Գրիգորյան Ռազմիկ ուսխորհրդի նախագահ