Ուսանողին /

Քննատախտակ

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետ