ՀՖԿՍՊԻ

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

ASIPC

ՀՖԿՍՊԻ

70 տարեկան

ASIPC

ՀՖԿՍՊԻ

70 տարեկան

ASIPC

ՀՖԿՍՊԻ

70 տարեկան

ASIPC

ՀՖԿՍՊԻ

70 տարեկան