Դիմորդին /

Ընթացակարգ

  Վճարովի առանց տարկետման իրավունքի ուսանողների տարեկան ուսման վճարի չափը 360 000 դրամ է

Հավասար միավորներ հավաքելու դեպքում առավելությունը տրվում է`

  1. հանրակրթական դպրոցի մեդալակիր դիմորդներին
  2. «Մասնագիտություն» առարկայից բարձր միավոր ստացած դիմորդներին
  3. մարզական բարձր նվաճումներ ունեցողներին
  4. դպրոցի ավարտական քննություններից առավելագույն միջին գնահատական ունեցող դիմորդներին

 

  Դիմում ներկայացնելիս, դիմորդը յուրաքանչյուր քննության և փաստաթղթերի ձևակերպման համար վճարում է 1500 դրամ:

 «Մասնագիտության» քննության օրը դիմորդը չներկայանալու դեպքում զրկվում է քննություն հանձնելու իրավունքից:

Դիմումի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը:

  1. կրթության մասին վկայականի բնագիրը, կամ տեղեկանք տնօրենից,
  2. 6 լուսանկար 3x4 չափի,
  3. փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին, պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրված դիմորդները ներկայացնում են տեղեկանք զինկոմիսարիատից, ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,
  4. զինհաշվառման գրքույկ (իսկականը և պատճեն),
  5. անձը հաստատող փաստաթուղթ (իսկականը և պատճեն):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53