Գրադարան /

Ստորաբաժանումներ

  • Գրականության սպասարկում ընթերցողներին ըստ նրանց պահանջարկի:
  • Միջգրադարանային աբոնեմենտների միջոցով ընթերցողի պահանջների ավարարում:
  • Անմիջական օգնություն ընթերցողին գրականությունը որոնելու, ընտրելու, տեղեկատու ապարատից օգտվելու, նորույթներին իրազեկ դառնալու գործում:
  • Գրադարանային-մատենագիտական անհրաժեշտ գիտելիքների հաղորդում:
  • Ընթերցողների զանգվածային տեղեկատվության տարբեր ձևերի ու մեթոդների կիրառում` ՙԻնֆորմացիոն օր՚, նոր ստացված գրականության ցուցադրում, հիշարժան տարեթվեր:
  • Գրադարանային ֆոնդերի ձևավորում և նպատակաուղղված համալրում ինստիտուտում գործող ուսումնական պլաններին, ծրագրերին համապատասխան:
  • Համագործակցություն հանրապետության այլ գրադարանների հետ:
  • Ընթերցողական քարտերի ստուգում և վերագրանցում:
  • Գրքերի նորոգում, պատճենահանում: