Կրթություն /

Մագիստրատուրա

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում 2008 թվականից գործում է մագիստրատուրա, ուր իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցում

Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները:

Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի հիման վրա վճարովի հիմունքներով:

ASIPC

Արտակ Ստեփանյան

  Ծննդյան տարեթիվ` 07.01.1976
  Հեռ. ` +374 553310 1-10
  Էլ. Փոստ` astepanyan@aua.am
Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթությունը

 • 1998-2002թթ` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Որակավորում - փրկարարական գործ, մարզիչ-մանկավարժ
 • 2009 թ` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
 • 2010 թ` դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 2003-մինչ այժմ` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնում դասախոս
 • 2012` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
 • 2016` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար
Մասնագիտություններ
 1. Մասնագիտական մանկավարժություն
  • Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և տեխնոլոգիաներ
  • Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզում
  • Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա
 2. Սպորտ
  • Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա
  • Ադապտիվ սպորտ
 3. Լրագրություն
  • Մարզական լրագրություն
 4. Հոգեբանություն
  • Սպորտի հոգեբանություն
 5. Կառավարում
  • Սպորտի մենեջմենտ
 6. Շուկայագիտություն (մարկետինգ)
  • Սպորտի մարկետինգ
Մագիստրատուրան ավարտելուց հետո ուսանողներին շնորհվում է համապատասխան որակավորման աստիճանները`
 1. Մանկավարժության մագիստրոս
 2. Սպորտի մագիստրոս
 3. Լրագրության մագիստրոս
 4. Հոգեբանության մագիստրոս
 5. Կառավարման մագիստրոս
 6. Կառավարման մագիստրոս
Մագիստրատուրան ավարտելուց հետո մագիստրոսները իրավունք ունեն աշխատելու`
 • բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և մարզական քոլեջներում որպես դասախոս,
 • կրթության համակարգում և մարզական կազմակերպություններում ղեկավար պաշտոններում,
 • ազգային հավաքական թիմերի (ընտրած մարզաձևի) մարզիչ, ավագ մարզիչ,
 • հանրապետության հավաքական թիմերի համալիր գիտական խմբերի ղեկավար, գիտական աշխատող,
 • շարժողական ռեաբիլիտացիայի մեթոդիստ,
 • առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրայի մեթոդիստ,
 • հաշմանդամային սպորտի մեթոդիստ,
 • զանգվածային լրատվության մարմիններում թղթակից, ստեղծագործական աշխատող, մեկնաբան, խմբագիր, բաժնի վարիչ,
 • սպորտի նախարարությունում, Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեում, մարզական կազմակերպություններում, մարզական ֆեդերացիաներում և ակումբներում որպես լրատվության պատասխանատու:
Մագիստրանտի կրթական ծրագրով իրականացվող հետազոտական աշխատանքների կարգ
Մագիստրատուրայի ընդունելությունը իրականացվում է երկու փուլերով.

Առաջին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությոնը անցկացվում է ընթացիկ տարվա հունիսի 5-ից մինչև հունիսի 20-ը, իսկ երկրորդ փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունը անցկացվում է մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 1-ը` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված ուսման վարձի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի), առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի:

Առաջին փուլում անցկացվում է հարցազրույց, որտեղ հնարավորություն և իրավունք ունեն դիմելու տվյալ տարվա շրջանավարտները` անվճար հիմունքներով:

Երկրորդ փուլում անցկացվում է քննություն, որտեղ կարող են դիմել նախորդ տարիների շրջանավարտները, այլ բուհերի շրջանավարտները, ինչպես նաև բանակից զորացրվածները (վճարովի հիմունքներով):

Առաջին փուլի գործերի ընդունումը կատարվում է մայիսի 21-ից մինչև հունիսի 4-ը, երկրորդ փուլի և գարնանը բանակից զորացրվածների համար` օգոստոսի 15-ից մինչև օգոստոսի 25-ը:

Ընդունելությունը կատարվում է.
  - առաջին փուլի արդյունքներով` հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 7-ը,
  - երկրորդ փուլի համար` օգոստոսի 26-ից մինչև օգոստոսի 31-ը:

 1. Ռեկտորի անունով, նշելով մասնագիտությունը և մագիստրոսական կրթական ուղղությունը,
 2. Անձնագիրը և դրա պատճենը,
 3. Բարձրագույն կրթության դիպլոմը և հավելվածը,
 4. 4 լուսանկար (3x4 չափսի),
 5. Ինքնակենսագրությունը,
 6. Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակը (դրանց առկայության դեպքում)
 7. Ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված 1000 դրամի վճարի անդորրագիրը:
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և տեխնոլոգիաներ
Սպորտի հոգեբանություն
Ֆուտբոլ և թենիս
Փրկարար
Դահուկասպորտ
Ադապտիվ սպորտ
Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա
Մարզական լրագրություն
Հեծանվասպորտ
Սպորտի մենեջմենտ
Կինեզիոլոգիա
Մարզախաղեր
Մարզական պար
Ծանրամարտ
Սպորտի մարկետինգ
Մարմնամարզություն
Աթլետիկա
Լող