Կառուցվածք /

Պրոռեկտոր սպորտի և դաստիարակչական աշխատանքների գծով

ASIPC

Էդգար Գալտագազյան

  Ծննդյան ամսաթիվ` 10.03.1983

  Հեռ.` +374553310 1-51

  Էլ. Փոստ` sport.edu@yahoo.com

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթությունը

 • 2000-2004` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)

  Որակավորում` Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժ, սամբոյի մարզիչ

 • 2004-2007` Ասպիրանտուրա - Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)

 • 2008-2010` Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրա

  Որակավորում` հանրային կառավարման մագիստրոս

 • 2013` դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 2006-ից մինչ այժմ` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)

  Պաշտոնը` Ըմբշամարտի ամբիոնում դասախոս

 • 2009-2016` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)

  Պաշտոնը` Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար

 • 2017` Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

  Պաշտոնը` Ըմբշամարտի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար

 • 2018` Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

  Պաշտոնը` ՖԴԱՏ ֆակուլտետի դեկան

 • 2019` Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

  Պաշտոնը` սպորտի և դաստիարակչական հարցերով պրոռեկտոր

Գիտական աշխատություններ

 • Հեղինակ է շուրջ 20 գիտական աշխատանքների, մեթոդական և ուսումնական ձեռնարկների ու չափորոշիչների: Գիտական աշխատանքները նվիրված են ըմբշամարտի տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրմանը