Ուսանողին /

Դասացուցակ

Հեռակա ֆակուլտետի դասատախտակ

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53